Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Znając ten problem w krótki sposób chcielibyśmy przekazać kilka informacji, które w tej ciężkiej chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu. W zależności od okoliczności śmierci bliskiej osoby, załatwianie formalności przebiega nieco inaczej.

Zasiłek pogrzebowy w ZUS, KRUS, MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne wynosi 4 000 zł.

Zorganizujemy ceremonię pogrzebową, jak również pomożemy w przygotowaniu i skompletowaniu wszelkich dokumentów do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA, SW oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego.

Śmierć w domu

1. POGOTOWIE RATUNKOWE LUB LEKARZ RODZINNY

Należy niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe / lekarza rodzinnego, aby stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu, która będzie podstawą do wystawienia AKTU ZGONU.

2. DOM POGRZEBOWY

Następnie należy powiadomić Dom Pogrzebowy Derus tel. 501 715 501 , w celu przetransportowania osoby zmarłej do firmowej chłodni, zapewniając godne warunki, aż do dnia pogrzebu.

3. URZĄD STANU CYWILNEGO

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście gdzie nastąpiła śmierć, aby odebrać akt zgonu. Z tym dokumentem zapraszamy do jednego z naszych biur – w Tarnowie lub Dąbrowie Tarnowskiej, aby uruchomić dalsze procedury.

Śmierć w szpitalu lub hospicjum

1. W przypadku śmierci w szpitalu lub hospicjum należy udać się na oddział (do lekarza prowadzącego) lub do szpitalnego działu statystyk, gdzie nastąpił zgon w celu otrzymania karty zgonu.

2. DOM POGRZEBOWY

Następnie należy powiadomić Dom Pogrzebowy Derus tel. 501 715 501 , w celu przetransportowania osoby zmarłej do firmowej chłodni, zapewniając godne warunki, aż do dnia pogrzebu.

3. URZĄD STANU CYWILNEGO

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście gdzie nastąpiła śmierć, aby odebrać akt zgonu. Z tym dokumentem zapraszamy do jednego z naszych biur – w Tarnowie lub Dąbrowie Tarnowskiej, aby uruchomić dalsze procedury.

Śmierć w tragicznych okolicznościach

1. W przypadku, gdy zgon nastąpi w miejscu publicznym na skutek: wypadku, samobójstwa lub gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas na miejsce zdarzenia przyjeżdża Policja i Prokurator.
Dom Pogrzebowy DERUS od ponad 10 lat współpracuje z prokuraturą rejonową i policją na terenie Tarnowa oraz Dąbrowy Tarnowskiej- wykonujemy wszystkie zlecenia państwowe.
Zwłoki z miejsca zdarzenia przewożone zostają wówczas do chłodni Medycyny Sądowej, wyznaczonej przez Prokuraturę w celu przeprowadzenia sądowej sekcji zwłok.

2. Aby Szpital mógł wydać ciało po sekcji, musimy posiadać zezwolenie wydawane przez Prokuraturę. Po uzyskaniu pozwolenia na odebranie ciała zmarłego, należy udać się do szpitala celem uzyskania karty zgonu.

3. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście gdzie nastąpiła śmierć, aby odebrać akt zgonu. Z tym dokumentem zapraszamy do jednego z naszych biur – w Tarnowie lub Dąbrowie Tarnowskiej, aby uruchomić dalsze procedury.

Dokumenty

Dokumenty, które należy zabrać ze sobą aby zorganizować pogrzeb:

  • Akt zgonu
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty osoby załatwiającej formalności
  • Legitymację emerytalną lub rencisty (jeśli nie ma, to ostatni odcinek emerytury lub renty)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy osoba zmarła przed śmiercią była czynnym pracownikiem, pracodawca zobowiązany jest do wystawienia tego dokumentu).
  • Kartę mogilną / dokument własności grobowca